Szakkifejezések

Szakkifejezések

Biztosított kötelezettség (Secured obligation)

Olyan hitel visszafizetési kötelezettség melynek biztosítéka a vagyontárgyakra vonatkozó zálogjog.