Szakkifejezések

Szakkifejezések

Célvállalat (Target company)

Az a cég amelyre a befektetési ajánlat vonatkozik. A nyilvánosan jegyzett cégből nyilvánosan nem jegyzett céggé történő átalakulásnál ez a cég az a nyilvánosan jegyzett cég, amelybe egy befektető azzal a céllal fektet be, hogy azt visszaalakítsa nyilvánosan nem jegyzett céggé.