Szakkifejezések

Szakkifejezések

Eszközvásárlási megállapodás (Asset purchase agreement)

Olyan megállapodás, amely alapján egy vagy több vásárló megvesz bizonyos eszközöket, és átvállal bizonyos (a megvásárolt eszközökhöz kötődő) kötelezettségeket egy vagy több eladótól. A megállapodás tartalmazza az eladott eszközök és átvállalt kötelezettségek pontos leírását, szavatosságvállalásokat, az esetleges kártalanítás feltételeit, az eszközök és kötelezettségek harmadik fél felé történő átruházásához szükséges engedélyeket és tennivalókat. Rendszerint tartalmaz zárást követő kötelezettségvállalásokat (mint például az eladók azon kötelezettségét, miszerint továbbra is teljesíteniük kell azokat a kötelezettségeket, amelyek kapcsán az átruházás nem, nem egyszerűen vagy szándékosan nem érvényesíthető az átruházáshoz kötődő hitelezőkkel és más harmadik személyekkel szemben).