Szakkifejezések

Szakkifejezések

Kockázati Tőke Irányelvek;  Kockázati Finanszírozási Irányelvek (Risk Capital Guidelines, RCG; Risk Finance Guidelines, RFG)

Az Európai Bizottság 2006-ban közösségi iránymutatást készített a kis- és középvállalkozásokba történő kockázati tőkebefektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról Kockázati Tőke Irányelvek (Risk Capital Guidelines, RCG) néven. Az irányelvek elvárásokat tartalmaznak a kockázati tőkealapokra, ezek kezelőire, valamint a tőkebefektetésben részesülő cégekre. 2014-ben új Kockázati Finanszírozási Irányelvek (Risk Finance Guidelines, RFG) váltották fel a 2006 óta érvényben lévő, 2011-ben módosított korábbi szabályozást. Ez kiterjesztette az állami támogatásban részesíthető vállalkozások körét, növelte a nekik juttatható támogatás volumenét, megszüntette a támogatott és nem támogatott területek közötti különbségtételt, rugalmasan hozzáigazította a cégek fejlődési fázisaihoz a megkövetelt privát hozzájárulás mértékét, elfogadta a tőke helyettesítésére szolgáló befektetéseket, valamint megszüntette a finanszírozásra használandó eszközök fajtái közötti megkülönböztetést.