Szakkifejezések

Szakkifejezések

Korlátlan felelősségű partner (Alapkezelő) (General partner)

Egy magántőkealap olyan partnere, akinek korlátlan a személyes felelőssége a korlátolt felelősségű társulás tartozásaiért és kötelezettségeiért, és akinek joga van részt venni az alap vezetésében.