Szakkifejezések

Szakkifejezések

Sorrend (Sequence)

Az alapok sorba rendezése a létrehozás időrendje szerint. Sorrendben az első az az alap, amelyet az alapkezelő csapat elsőnek hozott létre, függetlenül a csoportban levő szakemberek egyéni tapasztalatától. Ezt követik az alapkezelő további alapjai (II. III. IV. stb).