Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

2021 02 04

A Dentons közzétette az autonóm járművekkel kapcsolatos útmutatóját, amely bemutatja a globális mobilitási forradalom szempontjából meghatározó szerepet betöltő országokat és szakpolitikákat

A világjárvány ellenére 2021-ben kilenc ország is jelentős lépéseket tett az autonóm járművek kereskedelmi forgalmazásának irányába

WASHINGTON, DC, 2021. január 28.– A 2020-ban bekövetkezett gazdasági, kulturális és politikai megrázkódtatásokat követően jelentősen megváltoztak az autonóm járművekkel kapcsolatos feladatok és várakozások. A tavalyi év megpróbáltatásai ellenére mind technológiai, mind pedig szabályozási szempontból előrelépés történt az autonóm járművek elterjedése terén. Négy új ország jelent meg vezetőként ezen a területen: Magyarország, Lengyelország, Dél-Korea és Törökország.

Autonóm járművekkel foglalkozó globális és multidiszciplináris praxisának ismereteire és erőforrásaira támaszkodva a Dentons, a világ legnagyobb ügyvédi irodája, a mai napon közzétette "Globális útmutató az autonóm járművekhez 2021" című éves jelentését. Az útmutató a 2020-as jelentésre építve részletesen vizsgálja a sürgető szakpolitikai kérdéseket, a jogszabályi és szabályozási változásokat, az új jogi precedenseket és az ágazatot formáló legjelentősebb globális trendeket.

A 2021-es útmutató kilenc országot – Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Kanada, Kína, Németország, Magyarország, Lengyelország, Dél-Korea és Törökország –, valamint öt  kulcsfontosságú területet – szabályozási környezet, vezető nélküli jármű tesztelése és alkalmazása, felelősség, adatvédelem és adatbiztonság, távközlés és 5G technológia – vizsgál. Emellett értékeli a COVID-19 járvány globális autonóm közlekedési iparágra gyakorolt hatását.

Az idei évre vonatkozó globális jelentés főbb megállapításai a következők:

1.         Az Ausztrál Nemzeti Közlekedési Bizottság 2020 novemberében frissítette az autonóm járművekre vonatkozó iránymutatásokat, és a biztonságos forgalomba állítás céljából végponttól végpontig történő szabályozást kíván létrehozni.

2.         Kanadában szövetségi, tartományi, területi és önkormányzati szintű szabályozás vonatkozik az autonóm járművekre.

3.         A múlt év februárjában Kína bejelentette, hogy 2025-re teljes körűen kiépül az intelligens járművek forgalomba állását biztosító szabvány hálózat. Ez magában foglalja a technológiai innovációt, ipari ökológiát, infrastruktúrát, szabályozásokat és szabványokat, termékellenőrzést, valamint a hálózati biztonsági rendszert.

4.         Németország célul tűzte ki annak biztosítását, hogy továbbra is „az automatizált és összekapcsolt járművek vezető beszállítója” maradjon, valamint az autonóm járművek „vezető piacává” váljon.

5.         Magyarország az autonóm járművek egyik első forgalomba állítási helyévé válhat, mivel az ország szinte egész területén kiváló minőségű lefedettséget biztosító távközlési hálózatot fejlesztett ki.

6.         Lengyelország arra vonatkozó stratégiát vázolt fel, hogy „belátható időn belül” megjelenjenek az autonóm járművek az utakon.  A tervezet meghatározza az autonóm járművek tesztelésének és bevezetésének szabályait, továbbá hangsúlyozza a hazai autóipari piac és IT piac támogatásának szükségességét.

7.         2020 májusában Dél-Korea elfogadta az autonóm járművekre vonatkozó törvényt, amely biztosítja az autonóm járművek bevezetéséhez, elterjedéséhez és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges támogatást és infrastruktúrát.

8.         Törökország  Közlekedési és Infrastrukturális Minisztériumának a 2020–2023 időszakra vonatkozó cselekvési terve az autonóm vezetés tesztelési és tanúsító központok létrehozásának befejezését irányozza elő.

Eric Tanenblatt, a közpolitikai és szabályozási szakterület globális elnöke és a Dentons autonóm járművekkel foglalkozó csoportja vezetőjének elmondása szerint  “Egy változások által fémjelzett évben ígéretes azt látni, hogy ilyen sok ország tesz jelentős lépéseket az autonóm járművek megvalósulása érdekében. Az autonóm járművek előnyei előtérbe és középpontba kerültek a világjárvány idején. Egy jobb, biztonságosabb és akadálymentesebb társadalom kialakítása szempontjából alapvető fontosságú, hogy szem előtt tartsuk az ezen a területen végbemenő fejlesztéseket és innovációkat és azt, hogy milyen pozitív hatást gyakorolhatnak a mobilitásra, az egészségügyre és az ellátási lánc igényeire. A világgazdaság járványt követő fellendülésével várhatóan még nagyobb figyelem irányul majd az autonóm járművekre, így különösen az autonóm gépjármű flottákra.”

Az Egyesült Államok kapcsán a jelentés a következő megállapításokat tartalmazza:

1.         Az Egyesült Államokban nincs az autonóm járművek tesztelésére és forgalomba állítására vonatkozó szövetségi szintű szabályozási keretrendszer. Ezért a fentieket a szövetségi államok különböző jogszabályai szabályozzák.

2.         2021. január 11-én az Egyesült Államok Közlekedési Minisztériuma közzétett egy autonóm járművekre vonatkozó átfogó tervet. A terv áttekintést nyújt a korábbi miniszter, Elaine Chao hivatali ideje során a minisztérium által az autonóm járművekkel kapcsolatban tett intézkedésekről, és meghatározza az autonóm járművekre vonatkozó szövetségi szabályozás célkitűzéseit  

3.         A Nemzeti Autópálya-forgalombiztonsági Igazgatóság a járművek utasainak védelmére vonatkozó Szövetségi Gépjárműbiztonsági Előírásokat adaptáló végleges szabályozást bocsátott ki, amely bizonyos autonóm szállító járműveket  mentesít az egyéb típusú autonóm járművekre vonatkozó törésbiztonsági előírások alól. A szabályozás továbbá módosítja az egyéb típusú autonóm járművekre vonatkozó törésbiztonsági előírásokat.

4.         A Szövetségi Gépjárműbiztonsági Igazgatóság újabb tervet tett közzé annak vizsgálatára, hogy a kereskedelmi szállítási ipar milyen módon kívánja integrálni az autonóm járművekkel történő teherszállítást.

5.         Jelenleg 40 szövetségi állam és Columbia Szövetségi Kerület hozott autonóm járművekre vonatkozó törvényt vagy alkalmaz végrehajtási rendeleteken alapuló szabályozást. Alabama, Arizona, Kalifornia, Florida, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Utah és Washington államok 2020-ban autonóm járművekkel kapcsolatos törvényeket vezettek be.

6.         Montana, Wyoming, Dél-Dakota, Kansas, Oklahoma, Új-Mexikó, Nyugat-Virginia, Maryland, New Jersey és Rhode Island államoknak jelenleg nincsenek autonóm járművekre vonatkozó törvényeik, illetve nem léptettek életbe erre vonatkozó végrehajtási rendeleteket.

7.         Kifejezetten az Egyesült Államokra vonatkozó további megállapításokért keresse fel a következő weboldalt: link.

A COVID-19 világjárvány hatásai minden iparágat, így az autonóm járműipart is érintették. A különböző országokat érintő legjelentősebb pozitív és negatív kihatások a következők:

1.         Ausztrália: A távmunka irányába történő elmozdulás drasztikusan csökkentette forgalmi torlódásokat és növelte a közlekedés hatékonyságát.

2.         Kanada: Az országban működő autonóm járműgyártókat hátrányosan érintette a járvány, amely elbocsátásokat, késedelmes termékbevezetéseket eredményezett és visszavetette a kísérleti programokat.

3.         Magyarország: 2020-ban nem került sor az autonóm járművekre vonatkozó egyedi intézkedések bevezetésére.

4.         Lengyelország: A világjárvány felgyorsította az önvezető technológiák alkalmazását.

5.         Dél-Korea: A COVID-19 járvány felgyorsította az autonóm járművekre vonatkozó jogszabályok megalkotását és elfogadását.

6.         Törökország: A járvány kitörése gyökeresen megváltoztatta a közlekedési prioritásokat. A közlekedési megoldásokba befektető török társaságok többsége áttért az önfertőtlenítő rendszerek és nyomkövető technológiák fejlesztésére, ezzel elvonva a figyelmet (és a tőkét) az autonóm járművekről.

7.         Egyesült Államok: Megnőtt a saját tulajdonú járművek vonzereje és csökkent az autómegosztás igénybevétele; az autonóm járműfejlesztők ismét az alternatív autonóm alkalmazásokra összpontosították erőforrásaikat, vagy teljesen újratervezik járműveiket.

A Dentons hozta létre a világ első és legnagyobb, autonóm járművekkel foglalkozó multidiszciplináris és számos joghatóságra kiterjedő praxisát, amely rendelkezik mindazzal a tapasztalattal, amely ahhoz szükséges, hogy megalapozott jogi, technikai és politikai tanácsadást nyújtson az autógyártók, technológiai startup vállalkozások, flotta üzemeltetők és gépjármű-felelősségbiztosítást kínáló biztosítótársaságok, illetve pénzügyi vállalkozások számára. A 2021-es évre vonatkozó teljes globális útmutató az autonóm járművekhez itt tekinthető meg.

 

A Dentonsról

A Dentons a világ legnagyobb ügyvédi irodája, amely több mint 75 országban biztosítja szolgáltatásait szakemberei révén, a világ kihívásai és lehetőségei kapcsán.

A Dentons által kínált jogi és üzleti megoldások hasznosítják a munkánk színterét képező közösségekbe való beágyazottság, valamint az ügyfelek kiszolgálásával kapcsolatos díjnyertes fejlesztések, így többek között a Nextlaw, a Dentons innovációs és stratégiai tanácsadási szolgáltatása által nyújtott előnyöket. A Dentons többközpontú megközelítése, az elfogadás és sokszínűség melletti elkötelezettsége, valamint elsőrangú szakemberei révén ügyfelei és a közösségek érdekeinek érvényesítése érdekében kihívások elé állítja a kialakult „status quo”-t a jelenlegi, új dinamikák által jellemzett környezetben. További információért kérjük, látogasson el a www.dentons.com weboldalra.