Szakkifejezések

Szakkifejezések

Elvárt hozam (Hurdle rate)

Az a belső megtérülési ráta, melyet az alapkezelőnek a befektetők számára biztosítaniuk kell ahhoz, hogy az átvitt jutalékukat (nyereségrészesedésüket) megkaphassák.